انواع دستگاه حضور و غیاب

انواع دستگاه حضور و غیاب (قسمت اول)

دستگاه حضوروغیاب پانچی چیست ؟ اولین دستگاه حضور غیاب شامل دستگاههای حضور و غیاب پانچی بودند که با ثبت تاریخ و ساعت ورود هر شخص بر روی یک کارت مخصوص که شامل جدول ایام هفته بود ساعت تردد را مشخص میکردند در پایان هر ماه اپراتور موظف بود با جمع بندی ساعتهای ورود و خروج…