انواع دستگاه حضور و غیاب

انواع دستگاه حضور و غیاب (قسمت اول)

دستگاه حضوروغیاب پانچی چیست ؟ اولین دستگاه حضور غیاب شامل دستگاههای حضور و غیاب پانچی بودند که با ثبت تاریخ و ساعت ورود هر شخص بر روی یک کارت مخصوص که شامل جدول ایام هفته بود ساعت تردد را مشخص میکردند در پایان هر ماه اپراتور موظف بود با جمع بندی ساعتهای ورود و خروج…

دستگاه حضور و غیاب چیست

دستگاه حضور و غیاب چیست؟

چرا دستگاه حضور و غیاب بخریم؟ به طور کلی خرید دستگاه حضور و غیاب برای مدیران صرفه اقتصادی بسیاری دارد زیرا این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر رسانده و با توجه به میزان کارکرد پرسنل مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان…